Dhjata e Re

1 Timoteut 4:5 Së Bashku (ALNT)

sepse është shenjtëruar nga fjala e Perëndisë dhe nga lutja.

Lexoni kapitullin e plotë 1 Timoteut 4

Shiko 1 Timoteut 4:5 në kontekstin