Dhjata e Re

1 Timoteut 4:4 Së Bashku (ALNT)

Çdo gjë që Perëndia krijoi është e mirë dhe asgjë nuk është për t’u hedhur nëse merret duke e falënderuar atë,

Lexoni kapitullin e plotë 1 Timoteut 4

Shiko 1 Timoteut 4:4 në kontekstin