Dhjata e Re

1 Timoteut 4:6 Së Bashku (ALNT)

Nëse ua mëson këto gjëra vëllezërve, do të jesh një shërbëtor i mirë i Krishtit Jezu, i ushqyer me fjalët e besimit dhe të mësimit të mirë që ke ndjekur.

Lexoni kapitullin e plotë 1 Timoteut 4

Shiko 1 Timoteut 4:6 në kontekstin