Poglavja

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Nova Zaveza

Jakob 5 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Svarilo pred bogastvom

1. Zdaj pa, vi bogatini, razjokajte se in tarnajte nad stiskami, ki pridejo nad vas.

2. Vaše bogastvo je preperelo in vaše obleke so načeli molji.

3. Vaše zlato in srebro je zarjavelo. Njuna rja bo pričala zoper vas in kakor ogenj razjedla vaše meso. Do zadnjega dne ste kopičili zaklade.

4. Glejte, plačilo, ki ste ga utrgovali žanjcem na svojih poljih, vpije in klici žanjcev so prišli do ušes Gospoda nad vojskami.

5. Razkošno ste živeli na svetu, se naslajali in celo na klavni dan redili svoja srca.

6. Pravičnega ste obsodili in ubili, ne upira se vam več.

Potrpežljivost in molitev

7. Zatorej, bratje, potrpite do Gospodovega prihoda! Tudi poljedelec pričakuje dragocen sad zemlje in potrpežljivo čaka, dokler ne dobi zgodnjega in poznega dežja.

8. Potrpite tudi vi. Bodite trdni v svojih srcih, kajti Gospodov prihod je blizu.

9. Ne godrnjajte drug nad drugim, bratje, da ne boste sojeni. Glejte, sodnik stoji pred vrati.

10. Bratje, v trpljenju in potrpežljivosti si vzemite za zgled preroke, ki so govorili v Gospodovem imenu.

11. Blagrujemo tiste, ki so vztrajali. O Jobovi potrpežljivosti ste slišali in veste, kakšen namen je imel Gospod z njegovim trpljenjem, kajti Gospod je nadvse milosrčen in usmiljen.

12. Predvsem pa, moji bratje, ne prisegajte, ne pri nebu ne pri zemlji ne s kako drugo prisego. Vaš »dà« naj bo »dà« in vaš »ne« naj bo »ne«, da ne zapadete sodbi.

13. Če kdo med vami trpi, naj moli. Če je kdo dobre volje, naj pôje hvalnice.

14. Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine Cerkve in naj molijo nad njim ter ga v Gospodovem imenu mazilijo z oljem.

15. Molitev, porojena iz vere, bo bolnika rešila in Gospod ga bo okrepil; če je v grehih, mu bodo odpuščeni.

16. Zato priznavajte grehe drug drugemu in molíte drug za drugega, da ozdravite. Veliko zaleže vztrajna molitev pravičnega.

17. Elíja je bil človek kakor mi, pa je vztrajno molil, da bi ne deževalo, in na zemlji ni deževalo tri leta in šest mesecev.

18. Nato je spet molil in nebo je dalo dež in zemlja je rodila svoj sad.

19. Moji bratje, če kdo izmed vas zaide od resnice in ga kdo spreobrne,

20. naj vé: kdor grešnika spreobrne od njegove zgrešene poti, reši njegovo dušo smrti in pokrije množico grehov.