Poglavja

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Nova Zaveza

1 Peter 1 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Pozdrav

1. Peter, apostol Jezusa Kristusa, izvoljenim, razkropljenim tujcem po Póntu, Galatíji, Kapadókiji, Aziji in Bitíniji,

2. ki vas je Bog Oče v svojem načrtu s posvečevanjem Duha izvolil, da bi bili poslušni Jezusu Kristusu in da bi bili pokropljeni z njegovo krvjo. Milost vam in mir v obilju!

Živo upanje

3. Zahvaljen bodi Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa! V svojem velikem usmiljenju nas je s tem, da je obudil od mrtvih Jezusa Kristusa, prerodil za živo upanje,

4. za neuničljivo, brezmadežno in nepokvarljivo dediščino. Ta je shranjena v nebesih za vas.

5. Božja moč vas po veri varuje, da boste dosegli zveličanje, ki čaka, da se v poslednjem času razodene.

6. Bodite tega veseli, čeprav morate zdaj nekaj časa trpeti v raznih preskušnjah.

7. Tako bo pristnost vaše vere veljala več kakor pečat na zlatu, ki je minljivo, pa se v ognju preizkuša. V hvalo, slavo in čast vam bo, ko se bo razodel Jezus Kristus.

8. Ljúbite ga, čeprav ga niste videli. Verujete vanj, čeprav ga zdaj še ne vidite, radujete se v neizrekljivem in veličastnem veselju,

9. ko se trudite, da bi dosegli namen svoje vere, to je zveličanje duš.

10. To zveličanje so preiskovali in se vanj poglabljali preroki, ki so prerokovali o milosti, ki vam je bila namenjena;

11. skušali so dognati, na kateri trenutek in na kakšen čas je meril Kristusov duh, ki je bil v njih in napovedoval Kristusu namenjeno trpljenje in kasnejše poveličanje.

12. Njim je bilo razodeto, da niso pripravljali zase, ampak za vas, kar so vam zdaj sporočili tisti, ki so vam po Svetem Duhu, poslanem iz nebes, oznanili evangelij. In to so stvari, v katere želijo prodreti celo angeli.

Poziv v sveto življenje

13. Zato pripravite svojega duha, trezni bodite, popolnoma zaupajte v milost, ki jo imate zaradi prihoda Jezusa Kristusa.

14. Bodite otroško poslušni! Ne ravnajte se po prejšnjih željah še iz časa, ko ste živeli v nevednosti,

15. marveč bodite v vsem ravnanju tudi sami sveti, kakor je svet tisti, ki je vas poklical,

16. saj piše: »Bodite sveti, ker sem jaz svet.«

17. Če kličete za Očeta tistega, ki vsakogar sodi nepristransko, le po dejanjih, preživite v spoštljivem strahu čas svojega bivanja v tujini.

18. Saj veste, da vas iz vašega brezplodnega življenja, ki ste ga podedovali od očetov, niso odkupile minljive reči, srebro ali zlato,

19. ampak predragocena kri Kristusa, brezhibnega in brezmadežnega jagnjeta.

20. On je bil že pred stvarjenjem sveta določen, razodel pa se je poslednji čas za vas.

21. Zaradi njega vi morete verovati v Boga, ki je njega obudil od mrtvih in mu dal slavo, tako da sta vaša vera in upanje v Bogu.

22. Poslušni ste resnici in ste svoja srca očistili za pristno bratoljubje. Srčno, iskreno in goreče ljubíte drug drugega,

23. ker vas ni prerodilo uničljivo ampak neuničljivo seme, božja beseda, ki je živa in večna.

24. Zakaj »Vsi ljudje smo trava; še tako lepa cvetlica je le trava. Trava ovene, cvetlica se osuje.

25. Gospodova beseda pa ostane na veke.«To je beseda, ki smo vam jo oznanili.