Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Joel 2:17 Bibelen 1978-85 Nynorsk (N78NN)

Mellom forhall og altarskal prestane, Herrens tenarar, ¬gråta og seia:«Herre, spar ditt folk!Gjer ikkje din eigedom ¬til spott,lat ikkje framande råda ¬over dei!Kvifor skal dei seia ¬mellom folka:Kvar er deira Gud?»

Les hele kapitlet Joel 2

Vis Joel 2:17 i sammenheng