Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Høgsongen Bibelen 1978-85 Nynorsk (N78NN)

Kapitler

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8