Нов Завет

Тит 2:6 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Советувај ги и младите мажи да бидат разумни.

Прочитајте целосна глава Тит 2

Преглед Тит 2:6 во контекст