Нов Завет

Тит 1:7 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Неопходно е оние што се надзорници во црквата, како Божји управители, да немаат пороци, да не бидат самовљубени и избувливи, да не бидат пијаници, зајадливи, ниту да бидат алчни по нечесна заработка.

Прочитајте целосна глава Тит 1

Преглед Тит 1:7 во контекст