Нов Завет

Тит 1:6 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

за да биде некој водач треба да биде без пороци, верен на својата сопруга, ако има деца, тие треба да имаат вера во Бог и да не ги бие глас дека се разуздани и непослушни.

Прочитајте целосна глава Тит 1

Преглед Тит 1:6 во контекст