Нов Завет

Откровение 10:1 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Потоа забележав еден друг силен ангел како слегува од небото. Беше обвиткан со облак, а над главата имаше божилак. Лицето му светеше како сонце, а нозете - како огнени столбови.

Прочитајте целосна глава Откровение 10

Преглед Откровение 10:1 во контекст