Нов Завет

Марко 4:2 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

За многу работи ги учеше, користејќи се со споредби. Во една од нив им упати ваква порака:

Прочитајте целосна глава Марко 4

Преглед Марко 4:2 во контекст