Нов Завет

Лука 9:1 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Еден ден, Исус ги повика Своите дванаесет ученици и им даде моќ, овластувајќи ги да истеруваат демонски духови и да исцелуваат болести.

Прочитајте целосна глава Лука 9

Преглед Лука 9:1 во контекст