Нов Завет

Колосјаните 1:16 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Преку Христос Бог ги создаде сите нешта и на небото и на Земјата: тоа што се гледа и тоа што не се гледа, сите престоли и власти, сите владетели и властодршци, се беше создадено преку Него и за Него.

Прочитајте целосна глава Колосјаните 1

Преглед Колосјаните 1:16 во контекст