Нов Завет

Галатјаните 4:1-12 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

1. Но, се додека наследникот е малолетен не се разликува многу од роб, иако тој е сопственик на се.

2. Старатели го чуваат и застапници ги водат работите во негово име, се додека не дојде времето што го определил неговиот татко.

3. Така е и со нас. Додека бевме духовно малолетни, им бевме потчинети на световните сили.

4. Кога дојде определеното време, Бог Го прати Својот Син. Тој се роди од жена и живееше под Законот.

5. Бог го испрати Христос за да не ослободи од Законот и, преку посвојување, да не направи Божји деца.

6. За да ви докаже дека и вие, неевреите, станавте Негови деца, Бог Го испрати во нашите срца Духот на Својот Син. Духот ви дава слобода да Му се обраќате на Бог со: „Аба“, односно со „Татко“.

7. Така, сега не сте веќе робови, туку Божји деца, а штом сте Божји деца, вие ќе наследите се што е Божјо.

8. Порано, не познавајќи Го Бог, вие им робувавте на „богови“ кои по својата природа не се богови.

9. Сега Го познавате Бог, или поточно, Бог, познавајќи ве вас, ве одбра да Го запознаете. Како тогаш можете пак да им се враќате на тие слаби и бедни световни сили!? Зошто сакате повторно да станете нивни робови?

10. Почнавте да славите одредени денови, месеци, годишни времиња и години.

11. Страхувам за вас! Се плашам дека попусто се трудев околу вас.

12. Драги пријатели христијани, ве молам, бидете како мене - ослободени од тие работи, како што и јас станав како вас, неевреите - ослободен од Мојсеевиот Закон. Кога бев кај вас вие со ништо не ме повредивте.

Прочитајте целосна глава Галатјаните 4