Нов Завет

Филимон 1:11 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Порано тој беше бескорисен за тебе, но сега е многу корисен и за тебе и за мене.

Прочитајте целосна глава Филимон 1

Преглед Филимон 1:11 во контекст