Нов Завет

Филимон 1:12 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Сега го испраќам кај тебе. За срце ми прирасна

Прочитајте целосна глава Филимон 1

Преглед Филимон 1:12 во контекст