Нов Завет

Ефесјаните 4:16 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Тој го поврзува и обединува целото тело, за да функционира како сложна целина. Кога секој дел од телото си ја извршува својата функција, целото тело расте, самото себе се изградува и се исполнува со љубов.

Прочитајте целосна глава Ефесјаните 4

Преглед Ефесјаните 4:16 во контекст