Нов Завет

Ефесјаните 4:15 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Треба да растеме, цврсто држејќи се до вистината, искажувајќи ја со љубов, доближувајќи се во секој поглед до Оној што е главата, до Христос.

Прочитајте целосна глава Ефесјаните 4

Преглед Ефесјаните 4:15 во контекст