Нов Завет

Дела Ап. 6:4 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

а ние целосно ќе се посветиме на молитва и на проповедање на Божјата порака.“

Прочитајте целосна глава Дела Ап. 6

Преглед Дела Ап. 6:4 во контекст