Нов Завет

1 Јован 5:14 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Заради тоа ние имаме доверба во Бог и знаеме дека кога молиме нешто што е во согласност со Неговата волја, Тој ќе ни го исполни.

Прочитајте целосна глава 1 Јован 5

Преглед 1 Јован 5:14 во контекст