Jaunā Derība

Apustuļu Darbi 15:36 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Pēc dažām dienām Pāvils sacīja Barnabam: Atgriezīsimies un apmeklēsim brāļus visās pilsētās, kur sludinājām Kunga vārdu, kā viņiem klājās.

Lasīt visu nodaļu Apustuļu Darbi 15

Skatīt Apustuļu Darbi 15:36 kontekstā