Jaunā Derība

Jūdas Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Nodaļas

  1. 1