Jaunā Derība

Apustuļu Darbi 15:37 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Barnaba gribēja ņemt līdz arī Jāni, kas saucās Marks.

Lasīt visu nodaļu Apustuļu Darbi 15

Skatīt Apustuļu Darbi 15:37 kontekstā