Jaunā Derība

Apustuļu Darbi 15:35 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Pāvils un Barnaba uzturējās Antiohijā un kopā ar daudz citiem mācīja un sludināja Kunga vārdu.

Lasīt visu nodaļu Apustuļu Darbi 15

Skatīt Apustuļu Darbi 15:35 kontekstā