Jaunā Derība

Apustuļu Darbi 15:34 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tomēr Sīla nolēma palikt tur, bet Jūda aizgāja viens uz Jeruzalemi.

Lasīt visu nodaļu Apustuļu Darbi 15

Skatīt Apustuļu Darbi 15:34 kontekstā