Jaunā Derība

Apustuļu Darbi 15:11 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet mēs ticam, ka caur Kunga Jēzus Kristus žēlastību tiksim pestīti tāpat kā viņi.

Lasīt visu nodaļu Apustuļu Darbi 15

Skatīt Apustuļu Darbi 15:11 kontekstā