Jaunā Derība

Apustuļu Darbi 15:10 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet ko jūs tagad Dievu kārdināt, likdami mācekļu kaklā jūgu, ko ne mūsu tēvi, ne mēs nespējam nest?

Lasīt visu nodaļu Apustuļu Darbi 15

Skatīt Apustuļu Darbi 15:10 kontekstā