Jaunā Derība

Apustuļu Darbi 15:12 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tad viss pulks klusēja un klausījās, kad Barnaba un Pāvils stāstīja, cik lielas zīmes un brīnumus Dievs darījis caur viņiem pagānu vidū.

Lasīt visu nodaļu Apustuļu Darbi 15

Skatīt Apustuļu Darbi 15:12 kontekstā