Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Jeremijo 50:24-33 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

24. Tu sau pačiam pasistatei spąstusir buvai pagautas, Babilone,bet to nesuvokei.Tu buvai pastebėtas ir pagautas,nes drįsai mesti iššūkį VIEŠPAČIUI.

25. VIEŠPATS atidarė savo ginklų sandėlįir pasiėmė savo rūsčio ginklus,nes Viešpats, Galybių DIEVAS,turi darbo chaldėjų krašte.

26. Žygiuokite į jį iš visų pusių,atidarykite jo svirnus!Supilkite jį tarsi grūdus į krūvasir visiškai sunaikinkite!Nepalikite jam nė likučio!

27. Išpjaukite visus jo jaučius,tebūna jie visi paskersti!Vargas jiems, nes atėjo jų diena,jų bausmės metas!

28. Klausykitės!Bėgliai ir pabėgėliai iš Babilono krašto atskubaskelbti VIEŠPATIES, mūsų Dievo, keršto,keršto už jo Šventyklą.

29. Sušaukite lankininkus į Babiloną,visus pajėgiančius įtempti lanką.Apsupkite jį iš visų pusių,niekam neleiskite ištrūkti. Atlyginkite jam pagal jo darbus,elkitės su juo, kaip jis elgėsi su kitais,nes jis įžeidė VIEŠPATĮ, Izraelio Šventąjį.

30. Taip jo aikštėse kris jo jauni vyrai,ir tą dieną bus sunaikinti visi jo kariai, –tai VIEŠPATIES žodis.

31. Žiūrėk! Aš priešingas tau, įžūlusis žmogau, –tai Viešpaties, Galybių DIEVO, žodis, –nes atėjo tavo diena,tavo bausmės metas.

32. Įžūlusis žmogus svirduliuos ir parkris,niekas jo nepakels.Užkursiu ugnį jo miestuose,ir ji suris visa aplink jį“.

33. Taip kalba Galybių VIEŠPATS:„Izraelio žmonės engiami,drauge su jais ir Judo žmonės.Visi, išvariusieji į nelaisvę, tvirtai juos laikė,atsisakė paleisti“.

Skaityti visą skyrių Jeremijo 50