Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Ezechielio 27 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Tyro apraudojimas

1. Mane pasiekė VIEŠPATIES žodis:

2. „Dabar, žmogau, pradėk raudą dėl Tyro

3. ir sakyk Tyrui, gyvenančiam prie pat jūros vartų, prekiaujančiam su daugelio pamario salų tautomis:‘Taip kalba Viešpats DIEVAS.Tyre, tu gyreisi: ‹Aš tobulai gražus!›

4. Tavo sienos – marių širdyje,o tavo statytojai padarė tave tobulai gražų.

5. Iš Senyro eglių jie išpjovė lentas tavo šonams,tavo stiebui paėmė Libano kedrą.

6. Tau irklus padarė iš Bašano ąžuolų,o denį – iš Kitimų salų pušies,inkrustuotos dramblio kaulu.

7. Plona, dailiai išmarginta Egipto drobėbuvo panaudota tavo bureiir vėliavai.Mėlyno ir raudono Elišos salų purpurobuvo tavo dangos.

8. Sidono ir Arvado gyventojaibuvo tavo irkluotojai.Pas tave, Tyre, buvo tavo išminčiai;jie buvo vairininkai!

9. Gebalo seniūnai ir amatininkaiužglaistė tavo išdrožas.Pasikeisti su tavimi prekėmisvisi jūros laivai su savo įgulomis apsistojo tavo uoste.

10. Vyrai iš Persijos, Ludo ir Putobuvo galingi tavo kariuomenės kariai.Pasikabinę pas tave skydus ir šalmus,jie teikė tau didingumo.

11. Arvado ir Helecho vyrai visur aplink budėjoant tavo mūrų,o gamadiečiai budėjo tavo bokštuose;ant mūrų aplink sukabinę savo strėlines,jie darė tave tobulai gražų’.

12. Taršišas prekiavo su tavimi, – tokios gausios buvo visokios tavo gėrybės; į tavo prekes jie mainė sidabrą, geležį, alavą ir šviną.

13. Ir Javanas, Tubalas bei Mešechas prekiavo su tavimi; į tavo prekes jie mainė vergus ir žalvario rykus.

14. O Bet Togarma mainė į tavo prekes arklius, ristūnus ir mulus.

15. Dedano žmonės prekiavo su tavimi, ir daugelis pamario salų buvo ypatingos tavo prekyvietės; jie davė tau kaip užmokestį dramblio ilčių ir juodmedžio.

16. Edomas prekiavo su tavimi dėl tavo gaminių gausybės; į tavo prekes jie mainė granatus, purpurą, margaspalvius audinius, ploną drobę, koralus ir rubinus.

17. Judas ir Izraelio kraštas prekiavo su tavimi; į tavo prekes jie mainė kviečius iš Minito, soras, medų, aliejų ir balzamą.

18. Damaskas prekiavo su tavimi dėl gausybės tavo gaminių – tokios gausios buvo visokios tavo gėrybės – Helbono vynu ir balta vilna.

19. Vedanas ir Javan Meuzalas ėjo prekiauti su tavimi; į tavo prekes jie mainė lydytą geležį, cinamono žieves ir kvepiančias nendres.

20. Dedanas prekiavo su tavimi pabalnių gūniomis.

21. Arabijos ir visų Kedaro didikų prekyba buvo tavo rankose; vedini ėriukais, avinais ir ožiais jie ateidavo prekiauti su tavimi.

22. Šebos ir Ramos pirkliai prekiavo su tavimi; į tavo prekes jie mainė įvairius geriausius prieskonius, visokiausius brangakmenius ir auksą.

23. Su tavimi prekiavo Haranas, Kanė, Edenas, Šebos pirkliai, Ašūras ir Kilmadas.

24. Jie prekiavo su tavimi, mainydami tavo prekyvietėje puošnius apdarus, mėlyno purpuro skraistes, išsiuvinėtas medžiagas, margaspalvius kilimus ir tvirtai suvytas virves.

25. Taršišo laivai tarnavo tau prekyboje.Buvai turtingas ir labai garbingasjūros širdyje.

26. Tavo irklininkai nuirklavo taveį atvirą jūrą.Rytys sutriuškino taveatviroje jūroje.

27. Tavo turtai, gaminiai ir prekės,tavo jūreiviai ir vairininkai,tavo glaistytojai ir prekių mainytojai,visi tavo galingieji kariai,visa tavo bendrijatavo žuvimo dienągrimzta į jūrų gelmes.

28. Pasigirdus vairininkų riksmui,dreba pamariai,

29. savo laivus palieka visi irklininkai.Jūreiviai ir jūrų vairininkaistovi ant kranto

30. aimanuodami ir verkdamitavęs karčiomis ašaromis.Jie dulkėmis barstosi galvasir voliojasi pelenuose.

31. Dėl tavęs jie skutasi galvas,apsivelka ašutine,verkia tavęs iš sielvartokarčiai gedėdami.

32. Aimanuodami užtraukia raudą tauir aprauda tave:‘Kas buvo kada nors kaip Tyrassunaikintas jūros gelmėse?’

33. Iškraudamas savo gaminius iš jūrųtu patenkinai daug tautų;turėdamas turtų ir prekių gausybętu praturtinai žemės karalius.

34. Dabar guli jūrų sutriuškintasvandenų gelmėse,o tavo prekės ir visa tavo bendrijanuskendo drauge su tavimi.

35. Baisisi tavimivisi pamarių gyventojai;siaubas apėmė jų karalius,ištįso jiems veidai.

36. Kitų kraštų pirkliai švilpteli tau įkandin;tu tapai pasibaisėjimu,tavęs niekada nebebus“.