Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Ezechielio 19 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Izraelio vadų apraudojimas

1. O tu raudok dėl Izraelio vadų

2. ir sakyk: „Kas per liūtė buvo tavo motina tarp liūtų!Tarp jaunų liūtų ji ilsėjosi,augindama savo liūtukus.

3. Ji išaugino vieną iš savo liūtukų,ir jis tapo jaunu liūtu.Jis išmoko pasigauti grobįir rijo žmones.

4. Apie jį išgirdo tautos,ir jis buvo pagautas jų duobėje.Jos nutempė jį sukaustytą grandinėmisį Egipto kraštą.

5. Pajutusi, kad ji bejėgėir nebėra vilties išgelbėti,liūtė paėmė kitą savo liūtukąir padarė jį jaunu liūtu.

6. Jis sėlino vogčiomis tarp liūtųir tapo jaunu liūtu.Jis išmoko pasigauti grobįir rijo žmones.

7. Jis griovė jų tvirtoves,niokojo jų miestus.Kraštą ir visus, kurie jame gyveno,apėmė siaubas nuo jo baisaus riaumojimo.

8. Susibūrė prieš jį tautosiš visų šalių aplinkui,užmetė ant jo tinklą, –ir jis buvo pagautas jų duobėje.

9. Jos uždarė jį, sukaustytą grandinėmis, į narvą,nugabeno pas Babilono karaliųir įkalino tvirtovėje,kad jo balsai nebeaidėtųIzraelio kalnuose.

10. Tavo motina buvo kaip vynmedis vynuogyne,pasodintas prie vandens,vaisingas ir šakotas nuo vandenų gausos.

11. Jo tvirtasis kamienas tapovaldovo skeptru;jis iškilo aukštai tarp storų šakų,iš toli matomas dėl savo šakoto aukštumo.

12. Bet jis buvo išrautas su įniršiuir numestas ant žemės:rytys jį nudžiovino,jo vaisius buvo nuskintas,o tvirtasis kamienas išdžiūvo,ir ugnis jį surijo.

13. Dabar jis persodintas į dykumą,sausą ir išdegintą kraštą.

14. Ugnis išėjo iš jo kamieno,surijo jo šakas ir vaisių.Jis nebeturi jokio kamieno,jokio valdovo skeptro“.Tai rauda ir turi likti rauda.