Perjanjian Baru

Matius 21:30 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Kemudian bapa itu pergi kepada anak yang termuda dan mengatakan yang sama. Anak itu menjawab, ‘Ya Ayah, aku akan pergi’, tetapi ia tidak pergi.

Membaca bab lengkap Matius 21

Lihat Matius 21:30 dalam konteks