Perjanjian Baru

2 Petrus Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Bab

  1. 1
  2. 2
  3. 3