Perjanjian Baru

1 Petrus Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Bab

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5