Perjanjian Baru

1 Petrus 5:10 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Kamu akan menderita sebentar, tetapi sesudah itu, Allah akan membuat baik semuanya. Ia akan menguatkan kamu. Ia akan menolong kamu dan menjaga supaya kamu tidak jatuh. Dialah Allah sumber semua anugerah. Ia telah memanggil kamu turut ambil bagian dalam kemuliaan-Nya yang kekal di dalam Kristus.

Membaca bab lengkap 1 Petrus 5

Lihat 1 Petrus 5:10 dalam konteks