Újszövetség

Pál Második Levele A Korinthusiakhoz 11:10 Egyszerű Fordítás Biblia (EFO)

Akhája egész tartományában senki nem veheti el tőlem ezt a dicsekedést! Ezt úgy mondom, mint akiben Krisztus igazsága lakik.

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Második Levele A Korinthusiakhoz 11

Részletek Pál Második Levele A Korinthusiakhoz 11:10 összefüggésben