Novi Zavjet

Prva Poslanica Timoteju 2:7 Knjiga O Kristu (CKK)

A ja sam - istinu govorim, ne lažem - postavljen propovjednikom i apostolom, da poučavam pogane u vjeri i istini.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Timoteju 2

Prikaz Prva Poslanica Timoteju 2:7 u kontekstu