Poglavlja

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Novi Zavjet

Prva Poslanica Timoteju 2 Knjiga O Kristu (CKK)

Upute za bogoštovlje

1. Prije svega, molite se za sve ljude; prizivajte Božju milost za njih i zahvaljujte Bogu.

2. Molite se i za kraljeve i za sve koji su na vlasti, da možemo živjeti u miru i spokojno, u svoj pobožnosti i svetosti.

3. To je dobro i ugodno našemu Bogu Spasitelju

4. jer on želi da se svi ljudi spase i da spoznaju ovu istinu:

5. jedan je Bog i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Krist,

6. koji je svoj život položio kao otkupninu za sve čovječanstvo. To je poruka koju je Bog dao svijetu u pravo vrijeme.

7. A ja sam - istinu govorim, ne lažem - postavljen propovjednikom i apostolom, da poučavam pogane u vjeri i istini.

8. Želim da se muškarci, gdje god se okupljate, mole podižući čiste ruke prema Bogu, bez srdžbe i raspravljanja.

9. A žene neka se oblače pristojno. Neka se rese skromnošću i razborom, a ne upadljivim frizurama, zlatom, biserjem ili skupocjenom odjećom.

10. Žena koja se smatra vjernicom trebala bi se resiti dobrim djelima.

11. Neka žene slušaju pouku i uče tiho i pokorno.

12. Ne dopuštam da žena poučava niti da gospodari nad mužem. Neka šuti i sluša.

13. Jer Bog je najprije stvorio Adama, pa tek onda Evu.

14. I Sotona nije prevario Adama, nego Evu; ona je prva zgriješila.

15. Ali Bog će ženama sačuvati život za vrijeme porođaja budu li ustrajale u vjeri, ljubavi, svetosti i razboritosti.