Novi Zavjet

Prva Poslanica Timoteju 2:1-8 Knjiga O Kristu (CKK)

1. Prije svega, molite se za sve ljude; prizivajte Božju milost za njih i zahvaljujte Bogu.

2. Molite se i za kraljeve i za sve koji su na vlasti, da možemo živjeti u miru i spokojno, u svoj pobožnosti i svetosti.

3. To je dobro i ugodno našemu Bogu Spasitelju

4. jer on želi da se svi ljudi spase i da spoznaju ovu istinu:

5. jedan je Bog i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Krist,

6. koji je svoj život položio kao otkupninu za sve čovječanstvo. To je poruka koju je Bog dao svijetu u pravo vrijeme.

7. A ja sam - istinu govorim, ne lažem - postavljen propovjednikom i apostolom, da poučavam pogane u vjeri i istini.

8. Želim da se muškarci, gdje god se okupljate, mole podižući čiste ruke prema Bogu, bez srdžbe i raspravljanja.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Timoteju 2