Novi Zavjet

Prva Poslanica Timoteju 2:8 Knjiga O Kristu (CKK)

Želim da se muškarci, gdje god se okupljate, mole podižući čiste ruke prema Bogu, bez srdžbe i raspravljanja.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Timoteju 2

Prikaz Prva Poslanica Timoteju 2:8 u kontekstu