Novi Zavjet

Poslanica Galaæanima 4:25 Knjiga O Kristu (CKK)

Sadašnji je Jeruzalem upravo poput gore Sinaja u Arabiji jer robuje skupa sa svojom djecom.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Galaæanima 4

Prikaz Poslanica Galaæanima 4:25 u kontekstu