Novi Zavjet

Poslanica Galaæanima 4:16 Knjiga O Kristu (CKK)

Jesam li vam sada postao neprijateljem propovijedajući vam istinu?

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Galaæanima 4

Prikaz Poslanica Galaæanima 4:16 u kontekstu