Poglavlja

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Novi Zavjet

Poslanica Efežanima 4 Knjiga O Kristu (CKK)

Jedinstvo u Tijelu

1. Zaklinjem vas dakle kao sužanj u Gospodinu: živite dostojno poziva kojim vas je Bog pozvao.

2. Budite ponizni i krotki. Podnosite jedni druge strpljivo i s ljubavlju.

3. Nastojte biti jedinstveni u Duhu, povezani mirom.

4. Svi smo mi jedno Tijelo, svi imamo jednoga Duha i svi smo pozvani k jednoj nadi.

5. Samo je jedan Gospodin, jedna je vjera, jedno krštenje.

6. Samo je jedan Bog Otac nad svima nama, koji prebiva u svima nama i djeluje kroz sve nas.

7. A svakomu od nas dana je milost, dar koji nam je Isus dodijelio.

8. Zato u Svetome pismu piše:"Uzlazeći na visinu, poveo je sa sobom zarobljenike, a ljudima je dao dare."

9. Piše da je "uzišao". To znači da je najprije sišao dolje, na zemlju.

10. Koji je sišao, isti je onaj koji je uzišao nad sva nebesa, da sve ispuni.

11. Jednima je darovao da budu apostoli; drugima da budu proroci; jednima da budu evanđelisti, drugima pastiri i učitelji;

12. da osposobi svete da mogu služiti i izgrađivati Crkvu, Kristovo tijelo,

13. sve dok ne postignemo takvo jedinstvo vjere i spoznaju Božjega Sina da postanemo zreli u Gospodinu, dok ne uzrastemo do Kristove punine.

14. Tada više nećemo biti poput nejačadi koju valovi bacaju amo-tamo i koju goni svaki vjetar prijevarnih ljudskih učenja, lukavština koje zavode na krivi put.

15. Živjet ćemo istinoljubivo, u ljubavi, te postajati sve sličnijima Kristu, koji je glava Crkve, svojega Tijela.

16. Njegovom skrbi cijelo tijelo savršeno pristaje skupa. Svaki ud obavlja vlastiti posao i pomaže drugim udovima rasti, pa je cijelo Tijelo zdravo te raste i živi u ljubavi.

Živimo kao djeca svjetla

17. Ovo kažem u Gospodinovo ime: zaklinjem vas da ne živite kao što žive pogani, razmišljajući isprazno.

18. Oni su, naime, zaslijepljeni i zamračena uma, daleko su od Božjega života jer su zatvorili svoj razum prema njemu i ne mogu shvatiti Božje putove.

19. Ne mare više je li što dobro ili zlo. Odali su se bludu i u pohlepi počinjaju kojekakve nečistoće.

20. Ali vi niste tako poučeni kad ste spoznali Krista.

21. Ako ste slušali o njemu i ako ste poučeni da je istina u Isusu,

22. odbacite stari način života, starog čovjeka u vama kojega prijevarne požude vode u propast.

23. Umjesto toga, Duh mora obnoviti vaš način razmišljanja.

24. Morate postati novim čovjekom, stvorenim na Božju sliku - pravednim, svetim i istinoljubivim.

25. Odbacite zato laž i "govorite istinu jedan drugomu" jer pripadamo jedni drugima, udovi smo istoga Tijela.

26. "Srdite se ako morate, ali nemojte da vas srdžba odvede u grijeh!"

27. Ne dajte đavlu priliku da djeluje.

28. Tko je krao, neka to više ne čini. Radije neka se trudi vlastitim rukama priskrbiti dobra, da ima što podijeliti s onima koji su u potrebi.

29. Nikakva ružna riječ neka ne prijeđe preko vaših usana. Neka sve što kažete bude dobro, na izgradnju i dobrobit onima koji vas slušaju.

30. Ne žalostite svojim životom Božjega Svetog Duha, kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja.

31. Klonite se svake gorčine, srdžbe, gnjeva, vike i kletve te svake opakosti!

32. Budite, naprotiv, jedni drugima dobrostivi i milosrdni te praštajte jedni drugima kao što je i Bog u Kristu nama oprostio.