Novi Zavjet

Poslanica Efežanima 4:21 Knjiga O Kristu (CKK)

Ako ste slušali o njemu i ako ste poučeni da je istina u Isusu,

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Efežanima 4

Prikaz Poslanica Efežanima 4:21 u kontekstu