Novi Zavjet

Poslanica Efežanima 4:26 Knjiga O Kristu (CKK)

"Srdite se ako morate, ali nemojte da vas srdžba odvede u grijeh!"

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Efežanima 4

Prikaz Poslanica Efežanima 4:26 u kontekstu