Novi Zavjet

Poslanica Efežanima 4:15 Knjiga O Kristu (CKK)

Živjet ćemo istinoljubivo, u ljubavi, te postajati sve sličnijima Kristu, koji je glava Crkve, svojega Tijela.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Efežanima 4

Prikaz Poslanica Efežanima 4:15 u kontekstu