Peatükis.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Uus Testament

Vana Testament

1 Korintlastele 4 Eesti Piibel (EEP)

1. N

2. Ent majapidajailt n

3. Aga minule ei tähenda see midagi, et teie v

4. Sest mina ei tea enesel ühtki süüd olevat; aga sellega ei ole ma veel

5. Sellepärast ärge m

6. Seda olen mina, vennad, tähendanud enese ja Apollose kohta teie pärast, et te meist

7. Sest kes ees

8. Juba te olete täis söönud, juba olete saanud rikkaks; te olete saanud kuningaiks ilma meieta. Kui te ometi t

9. Sest mulle näib, et Jumal meid, Apostleid, on asetanud viimasteks, otsekui surmam

10. meie oleme ogarad Kristuse pärast, aga teie olete arukad Kristuses; meie oleme n

11. Praeguse hetkenigi kannatame nälga ja janu ja oleme alasti, ja meid pekstakse rusikatega ja meil ei ole kuskil asu.

12. Ja me näeme vaeva tööd tehes oma kätega; kui meid s

13. kui meid s

14. Mina ei kirjuta seda teie häbistamiseks, vaid noomin teid kui oma armsaid lapsi.

15. Sest ehkki teil oleks kümme tuhat kasvatajat Kristuses, ometi ei ole teil mitut isa, sest mina sünnitasin teid Evangeeliumi läbi Kristuses Jeesuses.

16. Sellepärast ma manitsen teid: v

17. Otse sellepärast ma läkitasin teile Timoteose, kes on mu armas ja ustav poeg Issandas. Tema tuletab teile meelde minu teed, mida ma käin Kristuses Jeesuses, n

18. M

19. Aga ma tulen varsti teie juurde, kui Issand tahab, ja siis saan selgusele mitte suurustajate s

20. Sest Jumala Riik ei ole mitte s

21. Mis te tahate: kas pean tulema teie juurde vitsaga v