Peatükis.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Uus Testament

Vana Testament

1 Korintlastele 10 Eesti Piibel (EEP)

1. Sest ma ei taha, vennad, et teil oleks teadmata, et meie esiisad olid k

2. ja ristiti k

3. ja s

4. ja j

5. Aga suurem hulk neist ei olnud Jumalale meelepärased, sest nad löödi maha k

6. Ent need lood sündisid meile eeltähenduseks, et me ei himustaks kurja, nagu nemad himustasid.

7. Ärge ka saage ebajumala kummardajaiks, n

8. Ärgem pidagem ka hooraelu, n

9. Ärgem ka kiusakem Issandat, n

10. Ärge ka nurisege, n

11. See sündis neile eeltähendavalt ja on kirjutatud meile manitsuseks, kellele maailma l

12. Sellepärast, kes enese arvab seisvat, katsugu, et ta ei langeks!

13. Teid ei ole veel tabanud muud kui inimlik kiusatus; aga ustav on Jumal, Kes ei lase teid rohkem kiusata kui te suudate kanda, vaid ühes kiusatusega valmistab ka väljapääsu, n

14. Sellepärast, minu armsad, p

15. Ma räägin n

17. Sellepärast et on ainult üks leib, siis me, kuigi paljud, oleme üks ihu; sest me k

18. Vaadake Iisraeli peale, nagu ta liha poolest on! Eks need, kes söövad ohvreid, ole altari osalised?

19. Mis ma nüüd ütlen? Kas seda, et ebajumala ohver on midagi? V

20. Ei! Vaid ma ütlen: mida paganad ohverdavad, seda nad ohverdavad kurjadele vaimudele, aga mitte Jumalale. Ent ma ei taha, et teil oleks osadust kurjade vaimudega.

21. Te ei v

22. V

23. K

24. Ärgu ükski otsigu oma kasu, vaid teise kasu!

25. K

26. Sest Issanda päralt on maa ja selle täius!

27. Kui keegi uskmatuist kutsub teid ja te tahate minna, siis sööge k

28. Aga kui keegi teile ütleb: „See on ohvriliha!”, siis ärge sööge selle inimese pärast, kes tegi märkuse, ja südametunnistuse pärast.

29. Ent mina ei räägi sinu, vaid teise südametunnistusest. Sest milleks peaks teise südametunnistus otsustama minu vabaduse üle?

30. Kui ma midagi vastu v

31. Kas te siis sööte v

32. Ärge olge pahanduseks ei juutidele ega kreeklastele ega Jumala kogudusele,

33. nagu minagi olen k