Peatükis.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Uus Testament

Vana Testament

1 Korintlastele 6 Eesti Piibel (EEP)

1. Kuidas julgeb keegi teie seast, kui tal on tegemist teisega, käia kohut ülekohtuste juures ja mitte pühade juures?

2. V

3. Eks te tea, et kord me m

4. Kui teil nüüd on

5. Seda ma ütlen teile häbiks. Kas siis teie seas ei ole ühtainustki tarka, kes kohut m

6. Vaid vend käib kohut vennaga ja pealegi uskmatute ees!

7. Juba seegi on üldse veaks teie seas, et te üksteisega kohut käite. Miks te pigemini ei kannata ülekohut? Miks te pigemini ei lase enestele kahju teha?

8. Vaid te teete ülekohut ja kahju, ja pealegi vendadele!

9. V

10. ja vargad ja ahned, joodikud, pilkajad ja anastajad ei päri Jumala Riiki!

11. Ja sellised olid teist m

12. K

13. Toit on k

14. Ent Jumal on üles äratanud Issanda ja äratab üles ka meid Oma väe läbi.

15. Eks te tea, et teie ihud on Kristuse liikmed? Kas peaksin siis v

16. V

17. Aga kes hoiab Issanda poole, see on üks vaim Temaga.

18. P

19. V

20. Sest te olete kalli hinnaga ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus!